Wollroute - Route de la Laine - Wolroute

Oberer Mühlenberg

In deze „gewone-mensen-wijk“ leefden de wevers en spinners eng op elkaar. De meeste arbeiders deelden met hun kroostrijk gezin een 1 à 2 kamerwoning waarvan één uitgerust was met een groot weefgetouw. Vele families genoten steun van het „Armenfonds“ of hielden in hun huisjes varkens, geiten of zelfs runderen om hun schaars inkomen te verbeteren.

Lakenfabrikantenfontein
Elbershof