Tekstversie
Startpagina

Startpagina
Marktplatz en Sint-Niklaas Parochiekerk Kloosterkerk Kirchstraße 15-17 Gosperstraße en Klötzerbahn Werthplatz Kaperberg 2-4 Simarstraße Uitzicht van de Moorenhöhe ... Couvenplatz Kaart Video's Uw bericht Colofon

Simarstraße

Monumenten op het kerkhof
Op het kerkhof van Eupen bevinden zich nog steeds goed bewaard gebleven grafmonumenten van lakenhandelaars zoals de Grand Ry, Römer, Peters en Wetzlar (ereburger van de stad). Eupen was destijds tevens de bakermat van de christelijke textielarbeidersgemeenschap in Duitsland. De stichter van de beweging, Franz Bartholemy, ligt in Eupen in een klein rijgraf begraven. Zijn grafzerk wordt dan ook met veel zorg onderhouden.

Printerversie

Kaperberg 2-4 Uitzicht van de Moorenhöhe ...