Version texte
Page d'accueil

Page d'accueil
Filature Kutsch Teinturerie „Fußgänger“ Draperie Erckens Maison de fabricant Schüll Draperie Peters Draperie Neuwerk La tour d´Intze, Tuchfabrik Aachen AG école du textile Draperie Delius Maison d´ouvrier Barockfabrik Parcours thématique Carte Vidéos votre message Editeur responsable

Draperie Peters

Ottostraße 58 - 60
De in 1837 in Eupen opgerichte lakenfabriek „Wilhelm Peters & co” opende in 1919 na het vastleggen van de nieuwe grenzen door het Verdrag van Versaille een zelfstandig bedrijf in Duitsland. Deze beslissing werd in de hand gewerkt onder andere door het feit dat textielwaren voortaan tolvrij mochten verhandeld worden tussen Eupen en Aken. In het gebouw zijn de typische gietijzeren zuilen helaas bekleed.

Version imprimable

Maison de fabricant Schüll Draperie Neuwerk